Hereford er den mest udbredte kødrace i verden. Den stammer fra grevskabet Herefordshire i den vestlige del af det centrale England hvor der i 200-300 år har været drevet systematisk avl med racen. Herfra er den eksporteret til stort set hele verden. Farvetegningen er karakteristisk: mørk rød med hvidt hoved, hvid underside og en smal hvid stribe hen ad ryggen. Desuden er den nederste del af lemmerne hvide. Udvoksede tyre vejer 1.000-1.200 kg, køer 650-800 kg. Enkelte dyr kan opnå en noget højere vægt. Kødets spisekvalitet er helt i top: det er tilpas fedtmarmoreret og smag, mørhed og saftighed rangerer højt i mange smagstests.

Det gotlandske pelsfår er et nordisk korthalefår, der stadigvæk har sine oprindelige instinkter. Dvs. gode moderegenskaber, stor mælkeproduktion og lette læmninger. Racen egner sig godt til såvel nybegyndere som til store fårebesætninger.
Det gotlandske pelsfår er en hårdfør og robust race.
Det er i stand til at vandre langt for at opsøge føde og trives derfor bedst på større arealer og egner sig udmærket som landskabsplejer. Det er tillidsfuldt og nemt at omgås.
Det gotlandske pelsfår skal på 120-150 dage kunne producere to lam a mindst 35-45 kg levende vægt, hvilket er flere kg lam end fårets egen vægt. Slagtekroppen skal have god muskelfylde, især på ryg, køller og bove – et lavt fedtindhold samt en slagtevægt mellem 16-22 kg. I Danmark bliver slagtelammene markedsført som en specialitet under navnet Gotlam.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde økologisk status på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk opdræt af kvæg og får.

Passion

Vi har allieret os med 17 moderkøer af racen Hereford og 40 moderfår af racen Gotlandsk pels.

Biologi

Dyrene hjælper os med at holde græsset nede, at beholde overdrevet som giver Os en fauna med mulighed for at skabe liv for både blomster og dyre arter som er i fare for at uddø.

Økologi

For husdyrbrug drejer det sig om, at foderet skal være økologisk dyrket, og om, at dyrevelfærden skal gå forud for hensynet til indtjening. I begge tilfælde afviser man brugen af genetisk modificerede organismer.